Θέατρο Σκιών Συνέδριο

Ο Καραγκιόζης σύνεδρος!

Συνέδριο για το Ελληνικό Θέατρο Σκιών πραγματοποιείται 27-29 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στην Αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. Το συνέδριο αφιερώνεται στον καθηγητή Walter Puchner, διαπρεπή θεατρολόγο και μελετητή του ελληνικού θεάτρου σκιών.

Το Συνέδριο οργανώνεται από το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας (Κ.Β.Ν.Κ.Σ.) και την Ερευνητική Ομάδα του Πανεπιστημίου Γρανάδας “Estudios de la civilización griega medieval y moderna” (HUM 728 ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, την Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Το πλήρες πρόγραμμα στον σύνδεσμο που ακολουθεί.