Όπερα

Μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις για την Ακρόαση της Λυρικής

Ακρόαση για έκτακτους χορωδούς, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες ανάγκες της χορωδίας σε θέσεις SOPRANO, MEZZO, TENORΕ και BASSO, σε προσεχείς παραγωγές διοργανώνει η Εθνική Λυρική Σκηνή. Δείτε την ανακοίνωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για έκτακτους χορωδούς, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες ανάγκες της χορωδίας σε θέσεις SOPRANO, MEZZO, TENORΕ και BASSO, σε προσεχείς παραγωγές.

Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου από ώρα 14.00 και Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου από ώρα 12.00, στην αίθουσα χορωδίας του κτιρίου δοκιμών της Ε.Λ.Σ (Αρχιμήδους 16, 177 78 Ταύρος, Σταθμός Καλλιθέα).

Για την ακρόαση οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν:

  1. μία άρια ιταλικού ρεπερτορίου
  2. μία άρια ή lied στη γερμανική γλώσσα
  3. ένα ελληνικό τραγούδι (lied ή romance) ή μία άρια από ελληνική όπερα (σε ελληνική γλώσσα)
  4. τέλος, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ταχύτητα εκμάθησης άγνωστου έργου (είτε με εκ πρώτης όψεως μουσική ανάγνωση είτε με από μνήμης απόδοση μελωδικών σχημάτων που θα ακούσουν)

Η συμμετοχή των επιτυχόντων σε κάθε παραγωγή θα γίνεται κατά την κρίση της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης της Ε.Λ.Σ. και με γνώμονα τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και λοιπές καλλιτεχνικές παραμέτρους κάθε έργου.

Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν βιογραφικό σημείωμα και φωτογραφία καθώς επίσης και να δηλώσουν τις άριες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν. Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:

1. Στο Πρωτόκολλο της Ε.Λ.Σ., (Πανεπιστημίου 39, 3ος Όροφος, τηλ. 210 3711330). Το καθημερινό ωράριο υποβολής αιτήσεων είναι 8.30 έως 15.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

2. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: [email protected]

Ως τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14.00.

Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά έως την ώρα αυτή.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Διεύθυνσης Σκηνής Ε.Λ.Σ., κα Κωνσταντίνα Βερώνη, τηλ. 210 3601225, καθημερινά από 10.00 έως 15.00.