Θέατρο Μουσική Χορός

Βήμα σε νέους δημιουργούς

Βήμα σε νέους δημιουργούς με παραστάσεις θεάτρου και χορού στον ανοιχτό θεατρικό χώρο του λόφου του Στρέφη, δίνει από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το

Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΙΤΙ).

Πρόκειται για το φεστιβάλ Έκφραση Αθήνα 2015 που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά. Η θεματική του φετινού φεστιβάλ κινείται στους άξονες Παρουσία – Μοίρασμα – Διαδικασία. Στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι η ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στα διαφορετικά είδη τέχνης (θέατρο, περφόρμανς, χορός, εικαστικά, μουσική, τεχνολογία) στο δημόσιο-ανοικτό χώρο του λόφου του Στρέφη, με σκοπό την προαγωγή ενός γόνιμου διαλόγου με τον πολίτη, τον περαστικό, τον κάτοικο κ.λ.π.

Το φεστιβάλ αφορά στην παρουσίαση νέων δημιουργιών, θεατρικών και χορευτικών σχημάτων. Το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. (I.T.I.) θα ορίσει μία επιτροπή επιλογής των συμμετεχουσών ομάδων για το φεστιβάλ Έκφραση Αθήνα 2015 και για τις ομάδες θεάτρου ή χορού οι οποίες θα συμμετάσχουν κατόπιν επιλογής. Θα αναλάβει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την άρτια παρουσίαση των παραστάσεών τους, ενώ ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. θα αναλάβει την προβολή της φετινής διοργάνωσης Έκφραση Αθήνα 2015.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν εταιρείες και ομάδες θεάτρου, χορού, περφόρμανς που μπορούν να παρουσιάσουν νέες καλλιτεχνικές δημιουργίες και παραστάσεις διάρκειας έως 90 λεπτά, με απλές τεχνικές προδιαγραφές.

Ήδη το Φεστιβάλ «Έκφραση Αθήνα» απέκτησε το 2015 το EFFE Festival Label από το Πρόγραμμα EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe. Πρόκειται για μια νέα Ευρωπαϊκή πλατφόρμα που δημιουργήθηκε προσφάτως και έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή καλλιτεχνικά-πολιτιστικά Φεστιβάλ τα οποία έχουν ως γνώμονα τη  δέσμευση στις τέχνες και τις κοινότητές τους. Με γνώμονα την προώθηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων Φεστιβάλ, το EFFE είναι ένα νέο δίκτυο που συνδέει Κομβικά Σημεία, Πολιτιστικά Δίκτυα και Φεστιβάλ σε όλη την Ευρώπη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1. Συμπληρώνετε τη Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος, με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.
2. Στέλνετε τη Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα στη διεύθυνση [email protected].
3. Τυπώνετε και στέλνετε ταχυδρομικά και εμπρόθεσμα στη διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. Ο πλήρης φάκελος μπορεί επίσης να κατατεθεί αυτοπροσώπως στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. στη διεύθυνση: Πειραιώς 206 (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης), Τ.Κ. 17778, Ταύρος, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 12:30-16:00.
4. Ανεβάζετε το βίντεο με κωδικό προστασίας στο www.vimeo.com ή και youtube.com και σημειώνετε στη φόρμα το σύνδεσμο (link) του βίντεο και τον κωδικό προστασίας. Αν δεν έχετε ηλεκτρονικό αρχείο του οπτικού υλικού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.
5. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον/την/τους καλλιτέχνη/καλλιτέχνες και με υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα στην περίπτωση Εταιρείας Θεάτρου ή Χορού.

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες/Ομάδες Θεάτρου, Χορού, Περφόρμανς θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου του Δ.Ι.Θ.
(Πειραιώς 206, 17778, Ταύρος):

Υποβολή δήλωσης δυνατότητας συμμετοχής και DVD-VIDEO από Παρασκευή 28 Αυγούστου έως Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Ώρες γραφείου (12.30-16.00)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
Παρουσίαση παραστάσεων στον ανοικτό θεατρικό χώρο του λόφου του Στρέφη από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Επικοινωνία: Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου
Τηλ. & Φαξ: 210 3303149