Θέατρο

Το θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ στο Πανευρωπαϊκό Forum EUBULLYING

Στο Πανευρωπαϊκό workshop που διοργανώνει o οργανισμός Titan Initial Teacher Training σε συνεργασία με τον Ελληνικό οργανισμό ACTION SYNERGY, στο Birmingham της Αγγλίας, με θέμα το bullying

προσκλήθηκε και θα συμμετάσχει το θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛOύ και ο σκηνοθέτης Νίκος Καμτσής. Πρόκειται για Ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου διενεργήθηκαν σεμινάρια και ημερίδες στο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟύ, όπου παρουσιάστηκε και η παράσταση ΓΙΑΝΝΗΣ Χ=XENOS.

Το forum/workshop EU-BULLYING έχει σαν αντικείμενο του, τόσο τον εκφοβισμό στους εφήβους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και στα μικρά παιδιά του Δημοτικού όπου το φαινόμενο αναπτύσσεται ραγδαία.

Στην Πανευρωπαϊκή συνάντηση του Birmingham θα παρουσιαστούν οι βέλτιστες πρακτικές αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας στις διάφορες χώρες, ενώ ο Νίκος Καμτσής θα αναπτύξει το θέμα “Του θεάτρου σαν εργαλείου προσέγγισης κοινωνικών φαινομένων όπως το bullying”. Στην τελική παρουσίαση και στο κλείσιμο, ο Νίκος Καμτσής Θα παρουσιάσει επίσης ένα μικρό “επιτραπέζιο” θέαμα με τίτλο “Ασήμαντες καθημερινές απώλειες” και με πρωταγωνιστές πέντε κόκκινες καραμέλες και μία αναβράζουσα ασπιρίνη.

info

Birmingham   20-23 Μαΐου