Χορός

Ο Πάνας στην οδό Πειραιώς

Οκτώ χρόνια μετά το Σχεδίασμα Β ́-Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, ο Κωνσταντίνος Ρήγος επιστρέφει Δευτέρα και Τρίτη 16 και 17 Ιουνίου...