Εικαστικά

Ανασκάπτοντας το μέλλον

Δημόσια εκδήλωση της τελευταίας συνάντησης στην Αθήνα, πόλη διεξαγωγής της documenta 14, που τιτλοφορήθηκε από την επιμελήτρια Μαρίνα Φωκίδη «Digging into the Future» (Ανασκάπτοντας το μέλλον) και θα ασχοληθεί κυρίως με ερωτήματα που περιστρέφονται γύρω από την αρχαιολογία και τη σύγχρονη τέχνη, πραγματοποιείται την Πέμπτη 13 Ιουλίου στο Ινστιτούτο Γκαίτε.

Δεκαπέντε διευθυντές μουσείων και επιμελητές από διάφορες χώρες της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ευρώπης προσκλήθηκαν να εξετάσουν ζητήματα όπως: Εξακολουθούν σήμερα τα μουσεία να είναι οι κατάλληλοι χώροι για την παρουσίαση, την τεκμηρίωση, τη διάδοση και την αρχειοθέτηση, ή ακόμη για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον θεατή και στο αντικείμενο; Ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα μουσεία αλλά και ο τρόπος που τα μουσεία στρέφονται προς την κοινωνία βρίσκονται σε διαδικασία αλλαγής. Το επεισόδιο αυτό επικεντρώνεται στα νέα μοντέλα, τις νέες μεθόδους και τους αρχιτεκτονικούς σχεδιασμούς, που προχωρούν πέρα από τις συμβατικές προσεγγίσεις του θέματος.

Το επεισόδιο συμβάλλει στην προσπάθεια προσδιορισμού των προκλήσεων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα μουσεία του μέλλοντος.

Η ομάδα έχει πραγματοποιήσει ήδη τρεις συναντήσεις – στη Βραζιλία, τη Βολιβία και τη Νότια Αφρική. Θέματα των συναντήσεων ήταν η διαχείριση των συλλογών, ο υβριδισμός, η αποαποικιοποίηση και η συμμετοχή των κοινοτήτων.