Θέατρο

Τροπολογία για την «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» κατατέθηκε στη Βουλή

Θέματα λειτουργίας της «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» ρυθμίζει τροπολογία που κατατέθηκε από την υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου στο νομοσχέδιο για την πνευματική ιδιοκτησία.

Καταθέτοντας την τροπολογία η υπουργός Πολιτισμού την χαρακτήρισε «πολύ σημαντική, διότι έρχεται να εναρμονίσει το Ελληνικό Φεστιβάλ με ό, τι ισχύει για το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τη Λυρική Σκηνή, προκειμένου να υλοποιήσει το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα, ιδίως τους θερινούς μήνες».

Η τροπολογία ορίζει ότι η «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ» λειτουργεί σε 12ωρη βάση και ότι για το 2017, η απόφαση καθιέρωσης της υπερωριακής απασχόλησης για το απασχολούμενο προσωπικό της εκδίδεται από το ΔΣ της «Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ», εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου και ισχύει αναδρομικά από 1.1.2017.

Επίσης, πάλι με απόφαση του ΔΣ και μέχρι τη διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού, είναι δυνατή η ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και πάντως όχι πέραν της 31.12.2018.

Η υπουργός Πολιτισμού έκανε ειδική αναφορά για την πρόβλεψη λειτουργίας σε 12ωρη βάση, τονίζοντας ότι μια τέτοια προσθήκη θα επέλυε το ζήτημα της παράτυπης υπερωριακής απασχόλησης και θα διασφάλιζε την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία του Φεστιβάλ, ειδικά μάλιστα κατά τη χρονική φάση που αυτό βρίσκεται στην κορύφωσή του.