Βιβλίο

Tο νέο βιβλίο του Σταύρου Ζουμπουλάκη

“Ο στεναγμός των πενήτων: δοκίμια για τον Παπαδιαμάντη”, είναι το νέο βιβλίο του Σταύρου Ζουμπουλάκη που θα κυκλοφορήσει από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης στη σειρά Προοπτικές, τέλη Μαΐου.

Όπως λέει ο συγγραφέας, « Ο τίτλος του βιβλίου είναι από το Ψαλτήρι: “Ἀπὸ τῆς ταλαιπωρίας τῶν πτωχῶν καὶ ἀπὸ τοῦ στεναγμοῦ τῶν πενήτων, νῦν ἀναστήσομαι λέγει Κύριος” (Ψλ 11(12), 6). Καὶ σὲ πρόχειρη ἀπόδοση: “Ἐπειδὴ ταλαιπωροῦνται οἱ φτωχοὶ καὶ στενάζουν οἱ κατατρεγμένοι, τώρα ἐγὼ θὰ σηκωθῶ λέγει Κύριος”. Ο στίχος άρεσε στον Παπαδιαμάντη και τον θυμάται δύο φορές στα διηγήματά του. Ὁ κόσμος των πενήτων είναι ὁ κόσμος του. Οι φτωχοὶ καὶ κατατρεγμένοι, οι αδύναμοι και ευάλωτοι άνθρωποι. Ξέρει να ακούει τον στεναγμό τους. Ὁ στεναγμὸς αυτός στα διηγήματά του δεν μένει απαρηγόρητος».