Θέατρο

Άρχισε η υποβολή αιτήσεων από νέους ηθοποιούς και χορευτές

iti

Σε εξέλιξη είναι από τη Δευτέρα 14 Ιουλίου η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων από νέες θεατρικές και χορευτικές ομάδες για τη συμμετοχή τους στη δράση Έκφραση Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014.

Η δράση διοργανώνεται από του Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΙΤΙ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και αφορά την παρουσίαση νέων δημιουργιών, τόσο θεατρικών όσο και χορευτικών σχημάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την περίοδο από 5 έως 11 Σεπτεμβρίου 2014.

Το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. (ITI) θα ορίσει μία επιτροπή επιλογής των συμμετεχουσών ομάδων στην δράση Έκφραση Αθήνα και για τις ομάδες θεάτρου ή χορού που θα συμμετάσχουν θα αναλάβει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την παρουσίασή τους, ενώ ο Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. έχει αναλάβει την προβολή και έντυπη επικοινωνία της δράσης Έκφραση Αθήνα.

Η δράση αποσκοπεί σε μία συστηματική οργάνωση, που θα αποτελέσει την υποδομή για την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία πάντα με το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. (ITI) αλλά και την προβολή των χώρων του Δήμου Αθηναίων.

Κριτήρια επιλογής για τις συμμετέχουσες εταιρείες/ομάδες θεάτρου ή χορού θα αποτελέσουν οι νέες καλλιτεχνικές δημιουργίες και παραστάσεις με απλές τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

  1. Συμπληρώνετε τη Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος, με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.
  2. Στέλνετε την Φόρμα Δήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά και εμπρόθεσμα στη διεύθυνση [email protected].
  3. Τυπώνετε και στέλνετε ταχυδρομικά και εμπρόθεσμα στη διεύθυνση του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. Ο πλήρης φάκελος μπορεί επίσης να κατατεθείαυτοπροσώπως στα γραφεία του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. στην διεύθυνση: Πειραιώς 206 (Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης), Τ.Κ. 17778, Ταύρος, ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 12:30-16:00.
  4. Ανεβάζετε το βίντεο με κωδικό προστασίας στο www.vimeo.com ή και youtube.comκαι σημειώνετε στη φόρμα το σύνδεσμο (link) του βίντεο τον κωδικό προστασίας. Αν δεν έχετε ηλεκτρονικό αρχείο του οπτικού υλικού σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ε.Κ.Δ.Ι.Θ.
  5. Η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον/την/τους καλλιτέχνη/καλλιτέχνες και με υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα στην περίπτωση Εταιρείας Θεάτρου ή Χορού.

 

Οι ενδιαφερόμενες Εταιρείες/Ομάδες Θεάτρου και Χορού θα πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία του Ελληνικού Κέντρου του Δ.Ι.Θ.

(Πειραιώς 206, 17778, Ταύρος):

 

Υποβολή δήλωσης δυνατότητας συμμετοχής & DVD/VIDEO

από Δευτέρα 14 Ιουλίου έως Τρίτη 22 Ιουλίου 2014

ώρες γραφείου (12.30-16.00)

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:

Τρίτη 29 Ιουλίου 2014

 

Παρουσίαση παραστάσεων θεάτρου & Χορού:

από Παρασκευή 5 έως Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014