Θέατρο

Ανακαλείται ο διορισμός Χατζάκη στο Εθνικό

Τέλος στον «γόρδιο δεσμό» των διοικητικών του Εθνικού Θεάτρου βάζει η σημερινή απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, με την οποία ανακαλείται ο διορισμός του Σωτήρη Χατζάκη από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του οργανισμού.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σπύρου Κακουργιώτη στην εφημερίδα Αυγή «Η απόφαση υπεγράφη χθες και δημοσιεύτηκε σήμερα στο ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/264 και με αυτήν ανακαλείται η υπουργική απόφαση με την οποία διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου.

Ως λόγοι για την ανάκληση αυτή η απόφαση αναφέρει ότι: α) «Παρέλειψε, από την έναρξη της θητείας του (21.5.2013) μέχρι και την υπογραφή της παρούσης, την ανάρτηση περιλήψεων των συμβάσεων έργου που έχει συνάψει κατ’ άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε Ν. 2273/1994, ως εκπρόσωπος του Εθνικού Θεάτρου, με το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό του θεάτρου, καθώς επίσης και με ειδικούς συνεργάτες για τις καλλιτεχνικές και λειτουργικές ανάγκες του οργανισμού, στη διαδικτυακή εφαρμογή «Διαύγεια», όπως κατά νόμο επιβάλλεται», β) «Συνήψε, κατά το έτος 2014, τρεις συμβάσεις έργου με αντικείμενο τη σκηνοθεσία θεατρικών έργων με το Εθνικό Θέατρο, … κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 16 εδ. β’ του Ν. 2273/1994, η οποία προβλέπει ως μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό συμβάσεων μεταξύ του καλλιτεχνικού διευθυντή και του Εθνικού Θεάτρου τις δύο συμβάσεις ετησίως», γ) «Συνήψε, κατά το έτος 2015 και στο πλαίσιο παραγωγών του Εθνικού Θεάτρου, τρεις συμβάσεις έργου ως καλλιτεχνικός διευθυντής, αρμόδιος για τη σύναψη συμβάσεων έργου εκ μέρους του Εθνικού Θεάτρου (άρθρο 3 παρ. 13 περ. ε του Ν.2273/1994) με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου Μετζικώφ – Παπαδάκη Ιωάννη, κατά παράβαση της ρητής διάταξης του άρθρου 3 παρ. 11 εδ. β’ του Ν. 2273/1994» και δ) «Καθυστέρησε, χωρίς σπουδαίο λόγο, να υποβάλει αιτηθέντα στοιχεία στην εποπτεύουσα Αρχή, με συνέπεια να καθίσταται έτσι δυσχερής η άσκηση της προβλεπόμενης από τον νόμο αρμοδιότητας εποπτείας του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων επί του Εθνικού Θεάτρου, καθώς και η εναρμονισμένη και συντονισμένη δράση για την επίτευξη των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που καλείται να υπηρετήσει το Εθνικό Θέατρο».

Με άλλη απόφαση, που δημοσιεύεται στο ίδιο ΦΕΚ, ανακαλείται η απόφαση διορισμού του συνόλου του Δ.Σ. του Εθνικού Θεάτρου, ενώ με ξεχωριστή απόφαση ο Γιάννης Μετζικώφ κηρύσσεται έκπτωτος από τη θέση του μέλους του Δ.Σ.

Ο υπουργός Πολιτισμού προχώρησε στην ανάκληση του διορισμού γιατί, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχει στα χέρια του, τόσο ο έως τώρα καλλιτεχνικός διευθυντής όσο και το μέλος του Δ.Σ. Γιάννης Μετζικώφ υπέγραψαν συμβάσεις έργου με τον οργανισμό καθ’ υπέρβαση όσων ο ιδρυτικός νόμος του Θεάτρου ορίζει (τρεις συμβάσεις έναντι δύο κατ’ έτος που επιτρέπει ο νόμος). Σύμφωνα με πληροφορίες της Αυγής, η υπέρβαση αυτή αφορά και ένα ακόμη μέλος του Δ.Σ. του οργανισμού.

Επιπλέον, διεύθυνση και διοίκηση όχι μόνο δεν ανάρτησαν τις συμβάσεις στην «Διαύγεια», όπως είχαν υποχρέωση, αλλά, μετά την κυβερνητική αλλαγή της 25ης Ιανουαρίου, τήρησαν στάση παντελούς έλλειψης συνεργασίας απέναντι στην εποπτεύουσα αρχή, δηλαδή την νέα ηγεσία του υπουργείου Πολιτισμού.

Είναι σαφές, για όποιον παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα τεκταινόμενα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, ότι οι κατηγορίες αυτές αποτελούν απλώς την κορυφή του παγόβουνου σε ένα πελατειακό σύστημα συναλλαγής που, με εργαλείο την λαϊκίστικη πολιτική του, οικοδόμησε εντός του Εθνικού Θεάτρου ο Σ. Χατζάκης, προς όφελος συγκεκριμένων ομάδων προσοδοθηρών, αδιαφορώντας αν, με αυτόν τον τρόπο, ένας υγιής οργανισμός βυθίζεται σταδιακά στα ελλείμματα.

Με την απόφασή του αυτή ο Νίκος Ξυδάκης βάζει ένα τέλος στο καθεστώς αδιαφάνειας που επέβαλλε η διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου, καθεστώς το οποίο έχει καταγγελθεί πολλές φορές (και σε ανύποπτο χρόνο) από το Σωματείο Εργαζομένων, είναι μάλιστα και ένας από τους λόγους που οδήγησαν τους εργαζομένους στην αυριανή προγραμματισμένη στάση εργασίας τους.

Το απόστημα έσπασε. Η έρευνα της νέας διοίκησης θα διαπιστώσει πόσο βαθιά στις φλέβες του οργανισμού φτάνει, αν οι ευθύνες για την κρίση στην οποία έριξε το Θέατρο η διοίκηση Χατζάκη βαραίνουν και άλλα πρόσωπα…»

Σπύρος Κακουργιώτης

Πηγή: Αυγή