Κινηματογράφος

Παράταση για την υποβολή σχεδίων για ελληνογαλλικές συμπαραγωγές

Μέχρι τις 30 Απριλίου 2015 δίνεται παράταση για την υποβολή σχεδίων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ταμείου υποστήριξης συμπαραγωγής ελληνογαλλικών κινηματογραφικών έργων που συστάθηκε το Μάιο 2014

μεταξύ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.) και του Εθνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Κινούμενης Εικόνας της Γαλλίας (CNC).

Από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την υποβολή σχεδίων προς χρηματοδότηση από το Ταμείο είναι τα σχέδια για κινηματογραφικά έργα, ανεξάρτητα από το είδος τους (μυθοπλασία, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ), να έχουν διάρκεια ίση ή μεγαλύτερη των 60 λεπτών και να συμμετέχει σε αυτά μια τουλάχιστον εταιρεία παραγωγής με έδρα την Ελλάδα και μια τουλάχιστον εταιρεία παραγωγής με έδρα τη Γαλλία.

Τα σχέδια θα εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ. και του CNC και όσα κρίνονται επιλέξιμα, θα υποβάλλονται για καλλιτεχνική γνωμοδότηση στην εξαμελή ελληνογαλλική επιτροπή υποστήριξης της συμπαραγωγής. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά σχέδιο έχει οριστεί στα 500.000€.

Ο φάκελος πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά σε δύο αντίτυπα έως τις 30 Απριλίου 2015 μέσω δύο ξεχωριστών e-mail: το ένα στην ελληνική και το άλλο στη γαλλική γλώσσα στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Για το Ε.Κ.Κ. (στην ελληνική γλώσσα): [email protected]

Για το CNC (στη γαλλική γλώσσα) :[email protected]

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο φακέλου υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής του Ε.Κ.Κ. (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, Αθήνα).

Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής ΕΚΚ

κ. Γιάννης Ηλιόπουλος                κ. Λίνα Μανωλοπούλου

Τηλ. 210 3678501                                           Τ. 210-3678525

email : [email protected]                                           email : [email protected]