Οι δημιουργοί γράφουν

Η Αργυρώ Χιώτη γράφει για το «Domino»

Στο DOMINO, γινόμαστε μάρτυρες μιας ομάδας εγκλωβισμένων ανθρώπων που –σαν αποδημητικά πουλιά- αναζητούν τροφή, αέρα και τρόπο να υπάρξουν μέσα σε έναν κόσμο που απειλείται με κατάρρευση.

Πρόσωπα βουβά που επαναπροσδιορίζουν τη λειτουργία τους και προσπαθούν να μείνουν όρθια, που χορεύουν και τραγουδούν ξεχασμένα, κάπου, στο χρόνο.

Το DOMINO είναι μια παράσταση που παρουσιάστηκε στην πρώτη της μορφή στο MIRfestival. Έπειτα καταστάλαξε στην τελική σύνθεση και τη δομή της και κατοίκησε την ταράτσα του Γαλλικού Ινστιτούτου τον περασμένο Σεπτέμβριο, για πολύ λίγες ημέρες. Από εκεί, παίρνοντας πια μέρος και στο δίκτυο Open Latitudes (3), ξεκίνησε την επαφή της με τη Γαλλία, με τον πυρήνα της ομάδας να ταξιδεύει, παρουσιάζοντας είτε την ελληνική εκδοχή της, είτε εντάσσοντας μια ομάδα ανθρώπων εκεί, μέσα από ένα εντατικό σεμινάριο.

Τώρα παρουσιάστηκε η ιδέα των Αισχυλείων, και μας δόθηκε η ευκαιρία να ξαναβρεθούμε με την αρχική σύνθεση των ανθρώπων εδώ, όλοι, με χαρά και αφοσίωση, για μια παράσταση του DOMINO στον ανοιχτό αυτό μοναδικό χώρο του παλαιού Ελαιουργείου στην Ελευσίνα.

Αργυρώ Χιώτη