Θέατρο

Σωτήρης Χατζάκης: Διατελών εις τον γύψον, αναμένω οδηγίας …

Τι απαντά ο Σωτήρης Χατζάκης στον υπουργό Πολιτισμού.

Η δήλωση Χατζάκη

Με απόφασιν του Αναπληρωτού Υπουργού Πολιτισμού, επαύθην από Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, σήμερον, 21ην Απριλίου 2015. Άνευ Διαγγέλματος.

Ζήτω ο Αναπληρωτής Υπουργός.

Ζήτω το Έθνος.

Διατελών εις τον γύψον, αναμένω οδηγίας δια πιθανήν μετάβασιν μου εις την πολιτιστικήν Μακρόνησον, όπως κατά το παρελθόν, εις την πραγματικήν, είχε σταλεί ο πατήρ μου.

Μετά τιμής

Σωτήρης Χατζάκης

Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου