Θέατρο Οι δημιουργοί γράφουν

«Στον Μπύχνερ το άτομο είναι ένα τυχαίο σημείο που συναντιούνται κοινωνικές αντιφάσεις και ανταγωνισμοί»

«Αρχικά με ενδιαφέρει πολύ ο Μπύχνερ, η ματιά του. Γι’αυτόν,  το άτομο είναι ένα τυχαίο σημείο που συναντιούνται...