Εικαστικά

«Η κλωστή ως συμβάν»

Ερωτήματα όπως ποιες ιστορίες μπορούν να πουν τα υφάσματα για την προέλευσή τους, τη σημασία τους, τη χρήση τους, το ιδιαίτερο...