Χορός

Οπισθοπορεία διαμαρτυρίας για τον χορό

Σε μια οπισθοπορεία διαμαρτυρίας από το Υπουργείο Εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού, καλούν τα μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού,

την Τρίτη 8 Μαρτίου στις 10 το πρωί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σ.Ε.ΧΩ.ΧΟ, «οι εργαζόμενοι στο χώρο του χορού, χορευτές, δάσκαλοι χορού, χορογράφοι, εδώ και πολλά χρόνια διεκδικούµε:

– κοινωνική ασφάλιση που να καλύπτει τις ανάγκες του κλάδου µας
– ένταξη στα εποχιακά επαγγέλματα
– ουσιαστική αναγνώριση των επαγγελµατικών σπουδών χορού
– εισαγωγή µαθηµάτων χορού στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση
– επιχορηγήσεις για τη δημιουργία καλλιτεχνικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου
– δηµιουργία Στέγης για τον Χορό
– ίδρυση δημόσιου Πανεπιστηµίου Χορού

Μ. Ζ